Saturday, February 19, 2011

Penipuan Skim Pelaburan Pertanian

Unsur Penipuan Di Dalam Skim Pelaburan Projek Pertanian Yang 
Dianjurkan Oleh Syarikat Swasta & Individu Tertentu.

Terdapat rungutan dan laporan daripada orang ramai berkaitan kes penipuan skim pelaburan pertanian yang dianjurkan oleh syarikat-syarikat swasta dan individu tertentu sejak kebelakangan ini. Kes-kes penipuan ini melibatkan penyertaan orang ramai dalam projek-projek pertanian seperti projek penanaman serai, penternakan cacing, penternakan lintah, penternakan ikan keli dan penternakan burung walit.
Syarikat-syarikat swasta ini akan memujuk orang ramai berdaftar sebagai ahli dengan mengenakan yuran keahlian yang tinggi disamping meminta ahli untuk membeli benih dan lain-lain input pertanian daripasa syarikat berkenaan sebagai syarat utama untuk menyertai skim pelaburan ini. Syarikat ini turut menjanjikan pembelian balik hasil pertanian dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran.
Kes-kes penipuan seperti ini telahpun dikesan di negeri-negeri seperti Kelantan, Kedah dan Pahang.
Sehubungan itu orang ramai khususnya ahli-ahli Pertubuhan Peladang diingatkan agar berhati-hati dengan tawaran skim pelaburan dalam projek pertanian yang dibuat oleh syarikat-syarikat swasta atau indivudu-individu tertentu, orang ramai juga digesa agar mendapatkan nasihat daripada pegawai-pegawai daripada Jabatan dan Agensi berkaitan terlebih dahulu.

Sumber : Lembaga Pertubuhan Peladang

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...